Cartref > Tirweddau Hanesyddol >

Dyffryn Teifi Isaf


Mae tirwedd hanesyddol Dyffryn Teifi Isaf yn un gymhleth a chymysgryw. Mae’n amrywio o’r caeau arfordirol yn y gorllewin sy’n agored i’r gwynt, sydd heb goed na pherthi, i glystyrau o adeiladau canoloesol a rhai diweddarach yn nhref farchnad Aberteifi sy’n swatio mewn lleoliad cysgodol ar lannau gogleddol y Teifi. Serch hynny, mae’r rhan fwyaf o’r dirwedd yn cael ei nodweddu gan ffermydd gwasgaredig, perthi a choetir. Er bod gwahaniaethau sylweddol o ran dyddiad, maint ac arddull yr adeiladau yn y dirwedd hon, mae yna un elfen sy’n gyffredin iddynt, sef y defnydd o lechi lleol o Gilgerran neu Ddyffryn Teifi, gan gynnig elfen gref o undod ar draws amser a lle.


Llechryd, un o’r ardaloedd sy’n nodweddiadol o’r dirwedd hanesyddol yn Nyffryn Teifi Isaf

 

 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]