Cartref > Tirweddau Hanesyddol >

Stackpole Warren

Rhennir Stackpole Warren i mewn i ddim ond tair ardal nodwedd tirwedd hanesyddol. O ran nodweddion mae’r rhain yn hollol wahanol i’w gilydd : mae’r cyntaf yn cynnwys twyni tywod Stackpole Warren; yr ail, parc a gerddi Llys Stackpole, sydd bellach wedi’i ddymchwel; a’r trydydd yw pentref a chaeau Bosherston.

Murphy K and Ludlow N 2003 Historic Landscape Characterisation of Pen Caer, Newport and Carningli, Manorbier and Stackpole Warren, Adroddiad Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed Rhif 2003/6

 

 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]