Cartref > Tirweddau Hanesyddol > Ucheldir Ceredigion >

Blaen Peithnant

BLAEN PEITHNANT

CYFEIRNOD GRID: SN 775841
ARWYNEBEDD MEWN HECTARAU: 212.3

Cefndir Hanesyddol

Gorweddai’r llain hon o ucheldir uchel o fewn Gwestfa Cwm Rheidol yng Nghwmwd Perfedd a mwy na thebyg ystyrid mai tir y Goron ydoedd hyd yn gymharol ddiweddar. Nis amgaewyd erioed, ac nes iddi gael ei phlannu â chonifferau yn y 1960au, rhostir agored ydoedd.

Disgrifiad ac elfennau hanfodol y dirwedd hanesyddol

Mae planhigfa o gonifferau ag ymyl galed yn diffinio’r ardal hon o ucheldir creigiog sy’n codi i dros 560m lle y mae ar ei huchaf. Cyn cael ei phlannu, rhostir agored ydoedd; erbyn hyn planhigfeydd, lonydd, ffyrdd a nodweddion coedwig eraill yw’r elfennau tirwedd hanesyddol mwyaf cyffredin ac amlycaf yn yr ardal hon.

Yr unig archeoleg a gofnodwyd yn yr ardal yw mwynglawdd metel bach.

O bob tu i’r ardal hon o goedwigoedd ceir rhostir agored.

Map Blaen Peithnant

 

Map a atgynhyrchwyd o fap yr OS gyda chaniatad yr Arolwg Ordnans ar ran Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi, Hawlfraint y Goron 2001. Cedwir pob hawl. Byddai ei atgynhyrchu heb ganiatad yn torri Hawlfraint y Goron a gall hynny arwain at erlyniad neu achos sifil. Rhif y drwydded: GD272221

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]