Cartref >

 

Dyddiadur Cloddi Capel Sant Padrig 2019

Mae cloddiad 2019 yn dilyn ymlaen o ymchwiliadau 2014-16.

Gweler tudalen y prosiect am ragor o wybodaeth http://www.dyfedarchaeology.org.uk/projects/wstpatricks.htm

 

 

 

Diwrnod 1

Trwy dywydd wlyb fe wnaethon ni sefydlu a symud y dyweirch.

 

 

Diwrnod 2

Cloddio tywod a datgelu waliau'r capel canoloesol.

 

 

Diwrnod 3

 Parhau i dynnu ar y dyddodyn tywod, a datgelu waliau'r Capel Canoloesol.


Diwrnod 4

Glanhau waliau'r Capel yn barod i gofnodi, ac ymestyn y ffos i'r de.

 

Diwrnod 5

Rob yn datgelu bedd cist cyntaf o gloddio'r tymor hwn.


Diwrnod 6

Cloddio lawr tu mewn i'r Capel i lefel y llawr. A Bethan yn tynnu'r haen o garreg cwarts o'r bedd.

 

Diwrnod 7

Llun o fewn y cist wedi cloddio'n gyntaf, nid oes unrhyw olion o olion ysgerbydol yn bresennol. Gwirfoddolwyr yn tynnu cerrig o dde'r capel.

 

Diwrnod 8

Llun o'r drws sydd wedi'i gau i fyny ar ben gorllewinol y capel, ac yna tynnwyd y cerrig o'r drws.

 

Alan yn mesur ac yn recordio wal ddeheuol y capel.

 

Llun o'r lefel llawr sydd wedi goroesi y tu mewn i'r capel, a gyda phen bedd i'w weld o dan.

 

Diwrnod 9

Roedd gan fedd cist bach marciwr bedd cywir wedi'i laminedig wael yn ei ben dwyreiniol, weidi cwympo ar wahân wrth i ni weithio. Erbyn hyn mae ochr ddeheuol y capel yn datgelu pen y lefelau archeoleg ganoloesol o dan y tywod.

 

Diwrnod 10

Mae'r lefel archeoleg ganoloesol wedi'i diffinio'n well. Gellir gweld pennau dau fedd yn yr ardal hon.

 

Diwrnod 11

Cloddio bedd (pen y cist i'w weld yn prin) gyda marciwr carreg unionsyth yn ei ben gorllewinol. Cawsom ni tywydd hyfryd, a llawer o ymwelwyr.

 

Diwrnod 12

Marion yn cloddio bedd cist. Hubert a Joan yn recordio waliau'r capel.

 

Diwrnod 13

Llun yn dangos pen bedd cist bach. Bethan a Joan yn y llun gyda pennau beddau cist, y ddau wedi'u arysgrifio â chroes ar y tu mewn. Marciwr yn dangos bedd cist, a'r gwirfoddolwyr yn gweithio'n galed yn y cefndir.

 

Diwrnod 14

Pen bedd, a ddangosir gan wahaniaeth sydyn yn y tywod - y ‘bedd toriad' cliriaf welodd ni y tymor hwn. Mewn bedd arall (yr un â marciwr carreg yr oeddem yn ei gloddio ar ddiwrnodau 11 a 12) daethom ni sgerbwd. Nodi n n  ar y cerrig cwarts yn ei ben, y cyfeirir atynt yn dechnegol fel ‘myffiau clustiau'.

 

Diwrnod 15

Daduno'r wal ogleddol y capel. Y diwrnod gwlyb cyntaf - ciplun cyflym wrth i'r glaw ddechrau ysgubo i mewn.

 

Diwrnod 16

Bedd cist baban, un o sawl un i'r gogledd o'r capel. Mae waliau'r capel wedi'u gostyngol i'r lefel sylfaen.

 

Diwrnod 17

Claddedigaeth wedi'i alinio o'r gogledd i'r de, gyda'r goes dde wedi'i thynnu'n rhannol gan gladdedigaeth ddiweddarach. Yn y prynhawn cynhaliwyd gwasanaeth ar y safle gan y Canon Ian Cohen a Maer Tyddewi, Mike Chant.

 

Diwrnod 18

Ail-lenwi'r safle gan David Murphy.

 

Diwrnod 19

Pedwar aelod o'r tîm yn sefyll ar y safle wedi ail-lenwi, yn dangos pa mor agos yw'r safle i'r môr! Diolch i'r holl wirfoddolwyr ac i'r holl ymwelwyr a ddaeth i weld y safle!

 

 

 

 

[click for navigation menu if not present]

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]