Cartref >

 

Dyddiadur Cloddi Capel Sant Padrig 2019

Mae cloddiad 2019 yn dilyn ymlaen o ymchwiliadau 2014-16.

Gweler tudalen y prosiect am ragor o wybodaeth http://www.dyfedarchaeology.org.uk/projects/wstpatricks.htm

 

 

Diwrnod 1

Trwy dywydd wlyb fe wnaethon ni sefydlu a symud y dyweirch.

 

 

Diwrnod 2

Cloddio tywod a datgelu waliau'r capel canoloesol.

 

 

Diwrnod 3

 Parhau i dynnu ar y dyddodyn tywod, a datgelu waliau'r Capel Canoloesol.


Diwrnod 4

Glanhau waliau'r Capel yn barod i gofnodi, ac ymestyn y ffos i'r de.

 

Diwrnod 5

Rob yn datgelu bedd cist cyntaf o gloddio'r tymor hwn.


Diwrnod 6

Cloddio lawr tu mewn i'r Capel i lefel y llawr. A Bethan yn tynnu'r haen o garreg cwarts o'r bedd.

 

Diwrnod 7

Llun o fewn y cist wedi cloddio'n gyntaf, nid oes unrhyw olion o olion ysgerbydol yn bresennol. Gwirfoddolwyr yn tynnu cerrig o dde'r capel.

 

Diwrnod 8

Llun o'r drws sydd wedi'i gau i fyny ar ben gorllewinol y capel, ac yna tynnwyd y cerrig o'r drws.

 

Alan yn mesur ac yn recordio wal ddeheuol y capel.

 

Llun o'r lefel llawr sydd wedi goroesi y tu mewn i'r capel, a gyda phen bedd i'w weld o dan.

 

 

 

 

[click for navigation menu if not present]

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]