Croeso i Wefan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed  

Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn un o bedair ymddiriedolaeth archaeolegol yng Nghymru. Mae’r Ymddiriedolaeth yn gwmni cyfyngedig (Rhif 1198990) ac yn elusen gofrestredig (Rhif 504616). Sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth i symud addysg y cyhoedd ym maes archaeoleg yn ei blaen. Mae’n ymroddedig i weithio i helpu i ddiogelu, cofnodi a dehongli pob agwedd o’r amgylchedd hanesyddol.

Mae tîm Gwasanaethau Archaeolegol YAD proffesiynol yn cynnig ystod eang o wasanaethau masnachol, gan gynnwys cloddio, gwerthuso, asesiadau pen bwrdd, arolygon adeiladu, arolygon tirweddau a dehongli treftadaeth.

Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn cadw Cofnod Amgylchedd Hanesyddol de-orllewin Cymru hefyd. Ar hyn o bryd, mae mwy na 43,000 safle o ddiddordeb archaeolegol a hanesyddol wedi eu cofnodi.

Mae Rheoli Treftadaeth Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn darparu gwasanaethau cynllunio archaeolegol cynhwysfawr ar ran pum Awdurdod Unedol ac eraill sy’n gysylltiedig â datblygu a newid defnydd tir, yn y sectorau preifat a chyhoeddus.


Welcome to the Dyfed Archaeological Trust Website

Dyfed Archaeological Trust Limited is one of the four Welsh Archaeological Trusts. The Trust is both a Limited Company (No.1198990) and a Registered Charity (No 504616). The Trust is established to advance the education of the public in archaeology. It is committed to working to help protect, record and interpret all aspects of the historic environment.

Dyfed Archaeological Trust’s professional Archaeological Services team offers a wide range of commercial services, including excavation, evaluation, desk-top assessments, building survey, landscape survey and heritage interpretation.

Dyfed Archaeological Trust Heritage Management maintains the Historic Environment Record for southwest Wales. Currently over 43,000 sites of archaeological and historical interest are recorded.

Dyfed Archaeological Trust Heritage Management provides comprehensive archaeological planning services on behalf of five Unitary Authorities and others engaged in development and land-use change, in both the private and public sectors.

 


Carmarthen Castle Book now published


Llyfr Castell Caeryfrddin nawr wedi ei gyhoeddi

 

Ynyslas Slate Hulk Investigation

See the Diary for our most recent dig.

Archwiliad Llongddrilliad Llechi yn Ynyslas

Edrychwch ar ddyddiadur ein cloddiad mwyaf diweddar.

 

 

Loading

 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]

[click for navigation menu if not present]

 

 

Dyfed Archaeological Trust

Promote your Page too