Cartref > Prosiectau >

Llyfryn Tref Aberteifi

Rydym wrthi’n paratoi llyfryn poblogaidd i dynnu sylw’r cyhoedd at Arolwg Hanesyddol Tref Aberteifi a phwysigrwydd treftadaeth Aberteifi. Bydd hwn yn debyg o ran ffurf i’r llyfryn a baratowyd ar gyfer Caerfyrddin, gyda darluniau drwyddo draw, gan ddefnyddio delweddau ffotograffig a gasglwyd a mapio GIS a gynhyrchwyd fel rhan o’r prosiect. Mae Cadw’n rhoi cymorth grant tuag at baratoi’r testun a’r darluniau. Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cytuno i ariannu’r cynllun a’r cyfieithiad.

Cyswllt: Louise Austin


 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]