Cartref > Prosiectau >

Sychwyr Yd Cynnar o’r Canol Oesoedd yn Nhy Isaf, Llanwnda

 

Yn dilyn darganfod dau sychwr yd yn ystod briff gwylio yn Nhy Isaf, Llanwnda, Sir Benfro, gwnaed cais i Cadw am gymorth grant gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed ar ran perchennog y safle i gael dau ddyddiad radio carbon. Cafwyd y rhain ac maent yn cadarnhau dyddiad canoloesol y sychwyr. Rydym wrthi’n paratoi adroddiad i Archaeoleg yng Nghymru.

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]