Cartref > Prosiectau >

YR AROLWG O FWYNGLODDIAU AUR DOLAU COTHI, 2002


Mae'r Mwyngloddiau Aur Rhufeinig yn Nolau Cothi yng ngogledd-ddwyrain Sir Gaerfyrddin yn safle unigryw sy'n cynnwys hectarau lawer o dir coediog a thir pori. Eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw'r mwyngloddiau hyn ac maent ar agor i'r cyhoedd. Ym 1999, comisiynwyd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i wneud arolwg topograffig manwl o ran greiddiol y mwyngloddiau ar gyfer ei rhaglen gadwraeth ac ymchwil ar y safle unigryw hwn. Arolygwyd darnau ychwanegol o'r tir yn 2002. Yn ogystal chofnodi elfennau archaeolegol hysbys y mwyngloddiau aur, megis gweithfeydd brig, ffrydiau a thanciau Rhufeinig, cafodd nodweddion a arferai fod yn anhysbys eu darganfod a'u cofnodi yn ystod yr arolwg. Cyflwynwyd lluniadau terfynol yr arolwg gan ddefnyddio System Gwybodaeth Ddaearyddol.

Cyswllt y project: Ken Murphy

 

 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]