Cartref > Prosiectau >

Arolwg Eglwysi Hanesyddol

Y Groes Sanctaidd, Mwnt, Ceredigion

Mae Prosiect Eglwysi Hanesyddol Cymru a gafodd ei gomisiynu gan Cadw yn gofnod a chronfa ddata newydd o'r holl eglwysi yng Nghymru sy'n dyddio'n l yn bellach na'r 19eg ganrif. Roedd cyfanswm o 287 o eglwysi yn sir Gaerfyrddin, Ceredigion a sir Benfro yn gymwys i'w cynnwys yn yr astudiaeth. Dadansoddwyd eglwysi, mynwentydd, a'r tir o amgylch fel adnodd integredig, a gwerthuswyd eu pwysigrwydd. Aseswyd potensial yr elfennau archeolegol uwchlaw ac islaw'r ddaear i oroesi, yn ogystal ag asesu maint unrhyw ddifrod tebygol a achoswyd gan ymyrraeth cynharach.

 


Ebrill 2000 - Mawrth 2001

Cafodd Prosiect Eglwysi Hanesyddol Cymru ei lansio'n swyddogol yng Nghaerdydd ym mis Tachwedd 2000 gerbron cynulleidfa wadd o Gorff Cynrychioliadol yr Eglwys yng Nghymru. Yr un pryd, cyhoeddwyd llyfryn Cadw 'Caring for Medieval Churches', sy'n cynnwys crynodeb o'r astudiaeth a chanllawiau ynghylch rheoli'r eglwysi. Yn ogystal, cafodd y pedwar gorolwg rhanbarthol diwygiedig, a ddiweddarwyd i gyd-fynd ffiniau presennol y sir a'r math o eglwysi yn Sir Benfro, a'r adroddiadau unigol testun-rhydd, eu dosbarthu i'r CHAion rhanbarthol, i Cadw ei hun, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Corff Cynrychioliadol yr Eglwys yng Nghymru, Ysgrifenyddion ac Archaeolegwyr yr Esgobaethau, Parciau Cenedlaethol Arfordir Penfro a Bannau Brycheiniog ac Archifdai Siroedd Caerfyrddin, Ceredigion a Phenfro. Cyhoeddwyd gorolwg o'r prosiect yn Sir Gaerfyrddin yng nghyfrol Milflwyddol The Carmarthenshire Antiquary ar gyfer 2000. Rhagwelir cyhoeddi gorolygon tebyg ar gyfer Ceredigion a Sir Benfro. Gwnaed cyflwyniad ynghylch prosiect yr Eglwysi gan Neil Ludlow i'r Gynhadledd a gynhaliwyd yng Nghaerefrog ym mis Medi 2001gan y Gymdeithas Archaeoleg Eglwysi.

Cyswllt prosiect: Ken Murphy

 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]