Cartref > Prosiectau >

Penmaendewi, Sir Benfro

Ar hyn o bryd mae adroddiad yn cael ei gynhyrchu sy'n disgrifio canlyniadau arolwg maes a ffotograffiaeth o'r awyr ar systemau caeau cynhanesyddol, beddrodau siambr, bryngaer benrhyn ac aneddiadau eraill ar dir ymylol arfordirol Penmaendewi.

Buwyd yn disgrifio'r olion archaeolegol hysbys ar y penrhyn ers dros ddwy ganrif. Canfu'r prosiect presennol system caeau unionlin cynhanesyddol sy'n rhedeg am sawl kilometr ar hyd yr arfordir ac sy'n cynrychioli rhaniadau pwysig yn y tirwedd. Ni wyddys union ddyddiad y rhaniadau hyn, ond maent wedi eu cysylltu mur anferth sy'n amddiffyn rhan helaeth o'r penrhyn. O fewn y rhaniadau ceir system caeau dolennog diweddarach, cylchoedd cutiau a llociau.

Fe gwblheir yr adroddiad erbyn diwedd mis Mawrth 2000. Ariannwyd yr arolwg maes a'r ffotograffiaeth gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Cadw: Welsh Historic Monuments. Cynhyrchir yr adroddiad gyda chymorth grant gan Cadw.

Cyswllt prosiect: Ken Murphy

Cafodd y prosiect gymorth grant gan Cadw: Welsh Historic Monuments

 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]