Cartref > Prosiectau >

Amddiffynfeydd Arfordirol y Borth

Cofnodwyd coed a chramennau mawn yn gysylltiedig â choedwig foddedig fel rhan o orchwyl gwylio wrth adeiladu amddiffynfeydd morol ar y blaendraeth yn y Borth. Mae asesiad o'r samplau wedi rhoi arwydd o'r amgylchedd cyfnewidiol yn ystod diwedd y cyfnod Mesolithig hyd ddechrau'r Oes Efydd, pan gafodd y tir ei foddi.

 


Ehangder y mawn a'r goedwig foddedig cyn adeiladu'r morgloddiau ar y blaendraeth

 


Tynnu coeden o'r goedwig foddedig.

 

Amddiffynfeydd Arfordirol y Borth (Ffeil PDF - Saesneg yn unig - yn agored mewn ffenestr newydd)

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]