Cartref > Prosiectau >

Llyfryn Poblogaidd Tref Caerfyrddin 2006

Argraffwyd y llyfryn hwn wedi i arolwg hanesyddol manwl o dref Caerfyrddin gael ei wneud a ymgymerwyd gan yr Ymddiriedolaeth ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin a Cadw. Y nod oedd cynnig fframwaith ar gyfer datblygiad cynaliadwy o fewn amgylchedd hanesyddol y dref, a hefyd er mwyn cynorthwyo i ddiogelu dyfodol y dreftadaeth archaeolegol a hanesyddol na welir ei debyg yn unman arall.

Mae’r llyfryn dwyieithog yn tynnu sylw at dreftadaeth archaeolegol Caerfyrddin sydd mor gyfoethog. Mae’r teitl yn adlewyrchu’r ffaith fod pobl wedi bod yn byw yng Nghaerfyrddin ers i’r Rhufeiniaid ei meddiannu ar ddechrau’r 2il ganrif AD. Mae’r llyfryn yn disgrifio twf y ddau anheddiad canoloesol yr Hen Gaerfyrddin a’r Gaerfyrddin Newydd rhwng AD 1100 a 1500 a’r ehangu a welwyd wedi’r Oesoedd Canol yn 1500.

Mae’r llyfryn hefyd yn dangos sut y gellir defnyddio dogfennau a mapiau hanesyddol, tystiolaeth archaeolegol a’r cynllun stryd modern er mwyn gwella’r hyn rydym yn ei wybod am Gaerfyrddin yn y gorffennol. Mae hefyd yn ymddwyn fel rhyw fath o grynodeb hanesyddol o’r arolwg mwy manwl ac mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ddarganfyddiadau archaeolegol diweddar yn y dref.

Mae’r llyfryn wedi derbyn cymorth grant gan Gyngor Sir Caerfyrddin a Cadw. Mae’n cynnwys nifer o ddarluniau lliw, yn cynnwys lluniau hanesyddol a ail-grewyd gan Neil Ludlow a ffotograffau gwreiddiol gan Ray Edgar.

The front cover of the Carmarthen booklet
Clawr blaen llyfryn Caerfyrddin

Neil Ludlow’s impression of Carmarthen as it may have appeared in the mid 1400s
Argraff yr arlunydd Neil Ludlow o Gaerfyrddin fel yr ymddangosai o bosib yng nghanol yr 1400au

Cyswllt y Prosiect: Ken Murphy 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]