Cartref > Prosiectau >

Twmpath Crwn Cefn Garn

 

Ar ddechrau 2018, cynhaliodd Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed arolwg ac ymgymryd â chloddfa brawf ar raddfa fechan ar dwmpath crwn yng Nghefn Garn yn nyffryn Afon Arth, Ceredigion. Ni chanfuwyd fawr ddim o ddiddordeb gan yr arolwg Geoffisegol, ond datgelodd y gloddfa dwmpath caregog o wneuthuriad da, gan gadarnhau bod y cofadail bron yn sicr yn feddrod crwn o'r Oes Efydd oedd yn 15m mewn diamedr a 0.75m o uchder.

 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]