Cartref > Prosiectau >

Llyfryn treftadaeth mwyngloddio metel yng Ngheredigion 2006-2007

Mae’r gwaith o baratoi’r llyfryn hwn wedi dechrau gan gynnig crynodeb hanesyddol cyffredinol fel y cefndir o ran deall, diogelu a hyrwyddo treftadaeth Mwyngloddio Metel yng Ngheredigion. Yn fras bydd yn debyg iawn i lyfrynnau eraill sydd gan Cadw "gofalu am " (yn arbennig "Gofalu am Dreftadaeth Ddiwydiannol Llechi " a gynhyrchwyd gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd a Cadw).

Fe fydd yna lawer iawn o ddarluniau yn y llyfryn gyda ffotograffau modern o ansawdd da yn ogystal â ffotograffau a dogfennau hanesyddol.


Y gwaith mwyngloddio metel yng Nghwmsymlog

Nid yw’r llyfryn wedi’i anelu at ddarllenwyr technegol, bydd y llyfryn yn cyflwyno’r diwydiant, ei hanes a’i ddatblygiad (gan gynnwys sgiliau a thechnoleg yn ogystal â’i ddylanwad cymdeithasol/diwylliannol, economaidd, ecolegol a thirweddol), y gweddillion corfforol sydd wedi goroesi, bygythiadau, cyfleoedd, hyn sydd i’w ddiogelu i’r dyfodol, ffynonellau o ran gwybodaeth bellach a chyngor. Y bwriad yw cynhyrchu 2,000 o gopïau.

Mae Ysbryd y Mwynwyr wedi cynnig grant tuag at y gwaith o gynhyrchu’r llyfryn. Bwriad hyn yw creu hunaniaeth ar gyfer Tiroedd Uchel Ceredigion trwy ddefnyddio etifeddiaeth mwyngloddio metel fel thema ar gyfer adfywio. Mae’r Tiroedd Uchel hyn yn cynnwys yr ardal o Dregaron yn y de hyd at Afon Dyfi sydd yn y gogledd gan gynnwys Pumlumon a Mynyddoedd y Cambria yng Ngheredigion. Mae’r arian ar gyfer ‘Ysbryd y Mwynwyr’ yn cynnwys cyfraniadau o Amcan 1 Ewrop Cronfa Canllawiau a Gwarant Amaethyddol Ewropeaidd, cronfeydd Adfywio Lleol Llywodraeth Cynulliad Cymru, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Chyngor Ceredigion.

Y bwriad yw cynnwys cymaint â phosib o fudiadau sydd â diddordeb mewn cadwraeth a rheoli treftadaeth mwyngloddio metel yng Ngheredigion er mwyn annog ymdeimlad o gyd berchenogaeth. Mae Ymddiriedolaeth Diogelu Mwyngloddiau Cymru, Grwp Ymchwil Mwyngloddiau Cynnar a’r RCAHMW wedi cynnig rhyw lefel o gefnogaeth mewn rhyw fodd i’r prosiect.

Mae drafft cychwynnol ar gyfer y testun yn y llyfryn bellach wedi’i ddosbarthu i’r holl bobl a mudiadau hynny sydd â diddordeb ynddo ac mae amrywiol sylwadau eisoes wedi’u derbyn. Bydd llawer o’r rhain yn cael eu cynnwys yn nhrafft terfynol o’r llyfryn.


Cyswllt y Prosiect: Duncan Schlee

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]