Cartref > Prosiectau >

14-15 Stryd yr Eglwys, Arberth 2006

Ymgymerwyd â rhaglen gofnodi fer yn dilyn cloddio’r ffosydd sy’n sylfeini ar gyfer ty/stiwdio newydd yn 14 a 15 Stryd yr Eglwys, Arberth, o fewn ardal y dref ganoloesol. Darparwyd arian gan gronfa cyfwng Cadw.

Daethpwyd ar draws rhan o bwll neu lwybr unionlin. Er efallai fod gan y nodwedd hon wreiddiau sy’n dyddio’n ôl i’r cyfnod canoloesol, mae’n fwy tebygol ei bod yn dyddio’n ddiweddarach na hyn. Ni ddaethpwyd o hyd i nodweddion archaeolegol arwyddocaol eraill.


14 and 15 Church Street, frontage before development
14 a 15 Stryd yr Eglwys, y tu blaen cyn iddo gael ei ddatblygu

 

Adroddiad mewn ffurf PDF (yn agor mewn ffenestr newydd) 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]