Cartref > Prosiectau >

Capel Cilfowyr

Sonnir am Gapel Cilfowyr mewn dogfennau ym 1547 ond erbyn 1833 roedd yn adfeiliedig. Bellach mae gwrthgloddiau'n dangos y safle. Yn 2015, dangosodd arolwg geoffisegol ac arolwg topograffeg fod gweddillion archaeolegol o ansawdd uchel yn goroesi ar y safle, gan gynnwys y capel ei hun.


Arolwg geoffisegol o'r safle

 

Adroddiad PDF Arolwg Geofisegol Capel 2015

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]