Cartref > Prosiectau >

Ty Cregyn Cilwendeg, Sir Benfro 2003

Ymgymerwyd ag arolwg a gwaith cloddio archaeolegol ar y Ty Cregyn yng Nghilwendeg, plas sy’n dyddio o’r 19eg ganrif, ym Moncath, Sir Benfro ym mis Awst 2003. Bwriad y prosiect oedd darparu gwybodaeth ar gyfer rhaglen drwsio i’w gwneud gan y ‘Temple Trust’. Ymgymerwyd ag arolwg manwl o du fewn yr adeilad, sy’n cynnwys cyfres o baneli wedi’u haddurno â chregyn a llawr wedi’i addurno ag esgyrn anifeiliaid. Darganfuwyd nifer fawr o arteffactau yn ymwneud â’r addurniadau mewnol o ganlyniad i waith cloddio o flaen yr adeilad. Mae’n debygol fod llawer iawn o’r deunydd hwn wedi dod o’r nenfwd yn ogystal ag o’r paneli ar y waliau. Naill ochr i’r Ty Cregyn, roedd dau bentwr mawr o bridd yn gysylltiedig â’r ardd gerrig ac ynddo roedd meini bychain o cwarts. Roedd rhagor o haenau o feini cwarts yn wynebu’r twmpathau hyn. Yn ystod y gwaith cloddio gwnaed arolwg o nodweddion y llwybr sy’n arwain at y Ty Cregyn. Mae gwybodaeth o’r arolwg a’r gwaith cloddio wedi caniatáu gwneud rhai awgrymiadau ynglyn ag edrychiad posibl a nodweddion y nenfwd mewnol, y gwydr lliw yn y ffenestri, faint o gregyn a ddefnyddir yn y paneli ar y waliau a nodweddion yr ardd allanol.

 

Cyswllt y Prosiect: Gwilym Hughes

 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]