Cartref > Prosiectau >

Crickchurch, Caeriw

Ym 1672, roedd gan Crickchurch neu Eglwys y Drindod, y mae ei safle yn uniongyrchol i'r gorllewin o Fferm Crickchurch ym mhlwyf Caeriw, yr hawl claddu. Nid oes llawer arall yn hysbys am yr eglwys, ond dywedir ei bod yn gysylltiedig ag anheddiad. Yn 2011, dywedodd perchennog y fferm y gellir gweld sylfeini'r eglwys mewn tywydd sych a bod gwaith carreg yn dod i'r arwyneb pan gaiff y cae ei aredig.

Ni leolwyd yr eglwys mewn arolwg geoffisegol yn 2012 oherwydd ymyrraeth gan ffens wifrau gyfagos, ond mae nodweddion eraill yn dangos llwybrau, llociau, pyllau ac olion strwythurol posibl sy'n gyson ag anheddiad.

 


Arolwg geoffisegol o Crickchurch

 

Adroddiad geoffisegol Crickchurch (PDF - yn agored mewn ffenestr newydd)

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]