Cartref > Prosiectau >

Croesgoch, Sir Benfro 2003

Yn 2001, wnaeth Cadw ariannu’r Ymddiriedolaeth i ymgymryd â gorchwyl gwylio yn Groesgoch, Sir Benfro yn dilyn darganfod dau gist claddu ar safle adeiladu tai. Datgelwyd un o’r beddau yno wrth i waith creu mynedfa i ddau dy newydd gael ei wneud. Codwyd rhan uchaf gweddillion yr esgyrn gan y contractwyr a’u cymryd gan Wasanaeth Amgueddfa Sir Benfro.

Yn ystod 2002/2003, cytunodd Cadw i gefnogi cynhyrchu dau ddyddiad radiocarbon o’r esgyrn ac i lunio adroddiad byr ynglyn â’r darganfyddiad i’w gyhoeddi. Y dyddiadau oedd Cal OC 410-600 (Beta 177038) ac Cal OC 370-540 (Beta 177039). Dyma’r dyddiadau cynharaf a ddarganfuwyd hyd yn hyn o feddau cist yng ngorllewin Cymru. Maent yn dyddio felly i’r cyfnod Rhufeinig hwyr a’r cyfnod ôl-Rufeinig cynnar, pan symudodd Gwyddelod i mewn i gorllewin Cymru, cyfnod sydd hefyd yn gysylltiedig ag adeiladu Cofebau Cristnogol cynnar Grwp 1. Mae’r adroddiad bellach wedi’i gyflwyno i Archaeoleg yng Nghymru i’w gyhoeddi.

Ludlow N 2003 A burial from the cist cemetery at Croesgoch, Pembrokeshire, Adroddiad Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed Rhif 2003/56

Cyswllt i’r prosiect: Ken Murphy

 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]