Cartref > Prosiectau >

Ffordd Hendre, Pencoed, Pen-y-bont 2003

Yn 2002, gwnaeth Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed gloddiad achub ar safle ffermdy canoloesol ac ôl-ganoloesol, Cae’r-llysi, yn ystod gwaith datblygu tai gan Redrow Homes (SW) Cyf. ar dir yn Ffordd Hendre, Pencoed, Morgannwg (SS948817). Gwnaeth asesiad blaenorol ddynodi bod y safle wedi’i anheddu o’r cyfnod canoloesol tan iddo gael ei adael yn anghyfannedd yng nghanol y 19eg ganrif. Roedd difrod o ganlyniad i’r gwaith datblygu wedi dinistrio’r rhan fwyaf o’r safle, ond roedd digon o dystiolaeth ar ôl, yn cynnwys rhannau o ddwy ffos ganoloesol i gadarnhau fod Cae’r-llysi wedi’i anheddu am gyfnod hir. Hefyd cofnodwyd olion o adeilad o’r 17eg a 18fed ganrif, ynghyd â nodweddion yn ymwneud â’r datblygiad a defnydd o’r safle fel fferm laeth fechan.

Cyswllt prosiect: Nigel Page

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]