Cartref > Prosiectau >

Ffotograffiau Cofnod Amgylchedd Hanesyddol 2006-2007

 

Ar hyn o bryd mae gan yr Ymddiriedolaeth gasgliad mawr o ffotograffau mewn amrywiol fformatau yn ymwneud â chyn brosiectau Cadw. Rhaid i’r holl ffotograffau hyn gael eu rhoi mewn catalog a’u hintegreiddio i mewn i’r HER gyda chopïau digidol yn cael eu cadw yn y Cofnod o Gofadeiliau Cenedlaethol. Mae hyn yn unol â’r dyheadau a fynegwyd yn y Fframwaith Strategol ar gyfer Cofnodion sy’n ymwneud ag Amgylchedd Hanesyddol Cymru. Bydd y gwaith o roi rhan o’r casgliad o ffotograffau ar ffurf ddigidol hefyd yn ei gwneud yn haws i’r cyhoedd eu gweld dros y We yn dilyn gosod y llwyfan meddalwedd newydd TOAD HER yn ei le.

Yn ystod cam cyntaf y prosiect hwn mae’r Ymddiriedolaeth wedi canolbwyntio ar tua 1000 o Ffotograffau Awyr a Thir HLC a dynnwyd dros y pum mlynedd diwethaf. Sleidiau lliw a negatifau print lliw yw’r rhan fwyaf o’r rhain.

Yn ystod 2007 sganiwyd tua 750 o negatifau lluniau awyr maint canolig. Mae’r lluniau hyn yn dyddio at ei gilydd o ddiwedd y 1970au a dechrau’r 1980au ac yn y rhan fwyaf o achosion y rhain yw’r unig ddelweddau y gwyddys amdanynt o safleoedd ôl cnydau.

Cafodd y gwaith digiteiddio ei wneud yn fewnol a hynny i’r safon a nodir gan RCAHMW ac ynghlwm wrthynt ceir y data meta a’r wybodaeth gatalog briodol. Yn ogystal â’r meysydd a gynigiwyd gan y RCAHMW mae’r meysydd ychwanegol yn cynnwys rhif HER PRN, NGR, dyddiad y ffotograff, awdur y ffotograff a’r mudiad o lle y gwnaeth darddu.

Cyswllt y Prosiect: Duncan Schlee

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]