Cartref > Prosiectau >

Caer Rufeinig Llandeilo, Sir Gaerfyrddin 2003-04

O ganlyniad i arolwg geoffisegol gan Stratascan Cyf., ar gyfer Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed ym Mharc Dinefwr, Llandeilo ym mis Chwefror a Mawrth 2003, datgelwyd tystiolaeth glir am gaer Rufeinig union i’r de i Home Farm. Ymgymerwyd â’r gwaith ar ran yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n paratoi cynllun cadwraeth ar gyfer Parc Dinefwr. Mae amddiffynfeydd y gaer yn amgáu ardal fewnol sy’n 1.54 hectar. O ganlyniad i’r arolwg nodwyd tystiolaeth am olion archaeolegol ar hyd y ffyrdd oedd yn arwain at y gaer o’r gogledd-ddwyrain a’r de-ddwyrain. Efallai bod strwythur arall 230m i gyfeiriad y gogledd orllewin hefyd yn perthyn i’r gaer ac efallai mai baddondy Rhufeinig ydyw. Mae canlyniadau’r arolwg yn awgrymu’n gryf bod y gaer wedi’i osod dros gaer gynharach mwy o faint ond ar aliniad ychydig yn wahanol. Nid yw maint llawn y gaer hon yn bendant ac efallai ei bod yn ymestyn y tu hwnt i’r ardaloedd a gynhwysir yn yr arolwg geoffisegol. Mae presenoldeb gaer Rufeinig yn Llandeilo wedi cael ei dybio ers amser maith ac roedd darnau o grochenwaith ac arian Rufeinig a ddarganfuwyd yn y caeau yn agos i’r safle yn y gorffennol wedi dynodi’n glir mae ardal Home Farm oedd’r lleoliad mwyaf tebygol.

 

Adroddiad Gaer Rhufeinig Llandeilo 2003-07 (mewn ffurf PDF - yn agored mewn ffenestr newydd)

Dyddiadur Cloddio 2005

Newyddion am Gaer Llandeilo Gorffennaf 2006 (mewn ffurf PDF - yn agored mewn ffenestr newydd)


Cyswllt y Prosiect: Ken Murphy

 

Hughes G 2003 A Roman fort at Dinefwr Park, Llandeilo: a commentary on a geophysical survey by Stratascan, Dyfed Archaeological Trust report No.2003/49.

Hughes G 2003 ‘A Roman Fort at Dinefwr Park, Llandeilo’, Carmarthenshire Antiquary 39, 144-146.

 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]