Cartref > Prosiectau >

Ty Machynys, Llanelli

Cafodd cloddfa gymunedol o Dy Machynys sy'n adfeiliedig ei chynnal yn ystod 2016.

Machynys, Llanelli, ffermdy ôl-ganoloesol, credir bod yn dyddio o ddiwedd yr 16eg ganrif neu ddechrau'r 17eg ganrif pryd roedd efallai yn blasty. Ond gallai fod â gwreiddiau cynharach a chanoloesol. Erbyn y 19eg ganrif roedd yn gweithredu fel ffermdy gydag adeiladau allanol, adeiladau fferm a gerddi cysylltiedig. Chwalwyd yr adeilad ar ddiwedd yr 20fed ganrif.

Ariennir y gwerthusiad archaeolegol gan Cadw a cheir cymorth gan Fenter ar y Cyd Morlan Elli . Mae'r Fenter ar y Cyd hon yn brif bartneriaeth flaenllaw rhwng Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Caerfyrddin. Ffurfiwyd yn wreiddiol yn ôl yn yr 1990au gan Gyngor Bwrdeistref Llanelli ac Awdurdod Datblygu Cymru. Bwriad y gwerthusiad yw cael gwybodaeth ddigonol ynghylch dyddiad, cymeriad, cyflwr, ehangder, dyfnder ac arwyddocâd unrhyw nodweddion archaeolegol ar y safle.


Llun o ffasâd deheuol ffermdy Machynys a dynnwyd yn yr 1960au,
gan ddangos adeiladu pentwr dwbl y prif dy a stac simdde ochrol allanol wedi’i orchuddio ag eiddew

 

 

Crynodeb Cloddiad Ty Machynys 2016

 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]