Cartref > Prosiectau >

Arolwg Molleston Back

 

Cafodd arolwg geoffisegol ei ysgogi yn sgil adroddiad ynglyn â darganfod arteffactau canoloesol cynnar Ffrancaidd yn Molleston Back. Ni ddatgelodd yr arolwg unrhyw dystiolaeth gyd-destunol ar gyfer lleoliad yr arteffactau.

Gwnaed arolwg hefyd o Molleston Back, y lloc amddiffynedig o'r Oes Efydd sydd gerllaw. Dangosodd y gwaith hwn fod y safle lawer yn fwy cymhleth na'r hyn a awgrymir gan dystiolaeth ar yr arwyneb, gyda'r posibilrwydd y gallai cofadail ffurf ‘hengoraidd' fod dan yr wyneb yn y lloc.


Ffotograff o'r awyr o amgaead Molleston Back a gymerwyd yn 1993

 

Arolwg Molleston Back 2018

 

 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]