Cartref > Prosiectau >

Arolwg Geoffisegol Castell Penfro 2016

 

Darparodd Ymddiriedolaeth Astudiaethau Cestyll arian ar gyfer arolwg geoffisegol gan ddefnyddio tair techneg wahanol yng Nghastell Penfro, Sir Benfro (NGR SM 9815 0165). Mae Castell Penfro yn heneb gofrestredig.

Rhoddwyd ganiatâd ar gyfer yr arolwg gan Ymddiriedolaeth Castell Penfro a Cadw.

Rheolwyd y prosiect gan Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed, a bu yn ymgymeryd yr arolwg graddiomedr. Cynhaliwyd yr arolwg 'resistiviity' gan Tim Southern a'r arolwg GPR (radar treiddio'r ddaear) gan Tim Fletcher (TF Industries Ltd).

Canolbwyntiodd yr arolwg ar Ward Allanol y castell a rhan o'r Ward Mewnol.

Trafodwyd y canlyniadau a ddehonglwyd gan Neil Ludlow, a ddatblygodd y prosiect gyda YAD, gan gysylltu gyda'i ymchwil barhaus ar y castell.

Pwrpas cyffredinol yr arolwg oedd asesu a nodweddu potensial y castell sydd wedi goroesi o dan y ddaear, a'i gynllun gan fo'r ddwy ward yn dangos tystiolaeth gref o nifer o adeiladau maen.

O ddiddordeb oedd y ffaith bod Ward Allanol y Castell yn ymddangos yn gymharol wag o adeiladau a strwythurau, ond am un tŷ mawr gyda'g adain, yn ôl pob tebyg yn gysylltiedig â Jasper Tudor.

 


Arolwg gradiometer yng Nghastell Penfro


Arolwg GPR dros y 'Map Enfawr' yn y Ward Allanol


Arolwg 'Resistivity' yng Nghastell Penfro

 

Ariannwyd y gwaith a'r dudalen prosiect gan grant oddiwrth yr Ymddiriedolaeth Astudiaethau Cestyll-

http://www.castlestudiestrust.org/

http://www.castlestudiestrust.org/Pembroke-Castle.html

 

Gewfan Castell Penfro

 

Gellir lawrlwytho canlyniadau yr Arolwg Geoffisegol yma.

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]