Cartref > Prosiectau >

Petroplus, Waterson, Sir Benfro 2003

Cyflawnwyd y gwaith cloddio hwn o amgylch anheddiad canoloesol diweddarach Newton, ger Aberdaugleddau, Sir Benfro. Ymgymerwyd â’r gwaith mewn ymateb i ddatblygiad arfaethedig i osod tanciau storio ‘Petroplus Liquid Natural Gas’ yma, a gwaith adeiladau arall, ar ochr ddeheuol hen safle purfa olew Gulf.

Roedd olion fferm Newton, cartref teulu Syr Isaac Newton, a gafodd ei ddymchwel yn ystod gwaith adeiladu’r burfa yn yr 1960’au, wedi’i ddifrodi’n wael ac ni wnaed rhagor o waith archwilio. Serch hynny, o ganlyniad i waith cloddio wrth ymyl yr olion hyn datgelwyd ty canoloesol diweddar neu dy o ddyddiad cynharach, a thybier mai dyma beth oedd yma cyn y fferm sydd bellach wedi’i dymchwel. Daethpwyd o hyd i olion colomendy yn ogystal, ac odyn sychu llafur oddi tannu. Rhoddwyd dyddiad radio-carbon o OC 720-960 i’r odyn. O ganlyniad i waith stripio lleiniau o’r uwchbridd mewn caeau ychydig bellter o’r ty, darganfuwyd ty crwn a thri darn o grochenwaith garw yn gysylltiedig ag ef. Mae’r canlyniadau radio-carbon o olosg allan o dyllau pyst y ty crwn yn rhoi dyddiad sy’n amrywio o 1450 CC i 920 CC. Mae’r gwaith sy’n dilyn y cloddio ar waith, ac mae’n cynnwys dadansoddiad palaeoamgylcheddol a hefyd gwaith archwilio’r crochenwaith cynhanesyddol a diweddarach. Petroplus sy’n ariannu’r prosiect. 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]