Cartref > Prosiectau

Safle Neolithig yn Redberth/Sageston 2001

Bu i'r cloddio a wnaed cyn i ffordd osgoi A477 Redberth - Sageston gael ei hadeiladu ddatgelu nifer fawr o dyllau stanciau a nodweddion eraill sy'n gysylltiedig llosgi. Awgrymai'r dystiolaeth i hwn fod yn safle o leiaf un ty crwn ac adeiladweithiau eraill, sef arwydd bod yma anheddiad agored. Erbyn hyn, fe anfonwyd samplau o siarcol i labordy radiocarbon Waikato yn Seland Newydd. Mae'r rhain wedi dangos fod bobl wedi byw yma yn ystod yr Oes Neolithig.

Mae'r safle hon yn enghraifft brin iawn o anheddiadau'r cymunedau amaethyddol cynharaf a fu yng Ngorllewin Cymru, y cymunedau oedd yn gyfrifol am adeiladu Pentre Ifan a chromlechi eraill yn yr ardal.

Cyswllt prosiect : Ken Murphy - k.murphy@dyfedarchaeology.org.uk

 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]