Cartref > Prosiectau >

Seminar Archwilio Adnoddau ac Asesu Ymchwil Rhanbarthol 2002

Mae’r prosiect hwn yn dilyn ymlaen o gynhadledd a gynhaliwyd yn Aberystwyth ym mis Awst 2001 a wnaeth ddynodi’r angen am baratoi Fframwaith Ymchwil ar gyfer Archaeoleg yng Nghymru. Cyfrannodd yr Ymddiriedolaeth sawl gwaith i’r gynhadledd hon ac i’r digwyddiadau dilynol a gyhoeddwyd (gweler Adran D). Sefydlwyd Grwp Llywio yn dilyn y gynhadledd er mwyn symud y syniad yn ei flaen. Dynodwyd llunio Archwiliad o Adnoddau fel cam cyntaf y Fframwaith Ymchwil a chytunwyd y dylai’r pedwar Ymddiriedolaeth Archaeoleg yng Nghymru ymgymryd â’r gwaith hwn.

Cynhyrchwyd yr archwiliad ar gyfer de-orllewin Cymru yn ystod chwarter cyntaf 2002-2003 gan gynnwys nifer o gydrannau:

1 – Archwilio cofnodion – gyda thablau yn mesur nifer y cofnodion a gedwir gan y Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol Rhanbarthol a’u rhestru yn ôl y math o safle a syniad o ddosbarthiad. Roedd yna fapiau dosbarthiad gyda’r tablau hyn.

2 - Rhestr o safleoedd allweddol sydd wedi’u cloddio, yn ôl cyfnod.

3 - Tabl o’r holl ddyddiadau radio-carbon ar gyfer y rhanbarth.

4 - Rhestr o’r prosiectau ymchwil cyfredol sydd ar waith.

5 - Llyfryddiaeth lawn.

Bwriad yr archwiliad yn rhannol oedd i hysbysu Asesiad Ymchwil Rhanbarthol sy’n ffurfio’r ail gam ym mhroses y Fframwaith Ymchwil. Sefydlwyd gweithgorau ar gyfer paratoi asesiadau sy’n seiliedig ar gronoleg ar gyfer y rhanbarth a chyflwynwyd y canlyniadau mewn seminar a gynhaliwyd yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin ym mis Hydref 2002. Cadeiriwyd dau o’r gweithgorau gan aelodau o staff yr Ymddiriedolaeth (Oes Neolithig/Efydd Cynnar ac Oes Efydd Hwyr/Haearn) a chynhaliwyd cyfarfodydd llwyddiannus gyda phresenoldeb da gan y gweithgorau cyn seminar Caerfyrddin. Mynychodd mwy na 50 o bobl y seminar gan arwain at drafodaeth ddiddorol a bywiog. Hefyd, roedd gan yr Ymddiriedolaeth gynrychiolaeth ar weithgorau cyfnod a thematig eraill ac ar y Grwp Llywio ar gyfer yr ymarfer Fframwaith Ymchwil.

Murphy K and Hall J 2002 Archaeological Resource Audit Draft, Adroddiad Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed Rhif 2002/51

Cyswllt i’r prosiect: Ken Murphy

 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]