Cartref > Prosiectau >

Ty Scotsborough, Gumfreston

Sbardunodd pryder pobl leol am gyflwr yr heneb restredig Ty Scotsborough, Gumfreston, ger Dinbych-y-pysgod, a oedd yn dirywio'n gyflym, raglen fer o gofnodi'r adeilad cyn iddo gwympo a chael ei golli rhagor.

Mae Scotsborough yn dy o'r oesoedd canol hwyr a oedd ym meddiant y teulu Perrot o ddechrau'r 15fed ganrif i ddechrau'r 17eg ganrif. Mae'n amlwg o'r gweddillion sy'n goroesi fod ganddo hanes adeileddol cymhleth iawn. Roedd yn adfeiliedig erbyn dechrau'r 19eg ganrif.


Adfeilion Ty Scotsborough


Golwg Birket Foster o Dy Scotsborough o ganol y 19eg ganrif

 

Adroddiad Cofnodi Adeilad Archeolegol (PDF - Saesneg yn unig)

 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]