Cartref > Prosiectau >

Ffyrdd Tyrpeg a Ffyrdd Chyn Cyfnod y Tyrpeg

 

Nod y prosiect yw ymchwilio i'r rhwydwaith ffyrdd canoloesol ac ôl-ganoloesol a safleoedd cysylltiedig. Roedd cam cyntaf y prosiect yn 2014-15 yn cynnwys prosiect desg i nodi ffyrdd tyrpeg o ffynonellau dogfennol hawdd eu cael, a lle bo modd, i nodi ffyrdd cyn cyfnod y ffyrdd tyrpeg ar draws de-orllewin Cymru. Mae astudiaethau dilynol yn cynnwys ymchwilio dogfennol manylach a gwaith maes sir wrth sir.


Dyluniad Thomas Telford i bont newydd yn Sanclêr ar gyfer ffordd coetsis post

 

Adroddiad dros dro Ffyrdd Tyrpeg a Ffyrdd Chyn Cyfnod y Tyrpeg 2014 (mewn ffurf PDF - yn agored mewn ffenestr newydd)

Ffyrdd Tyrpeg a Ffyrdd Chyn Cyfnod y Tyrpeg Prosiect Gwella Rhestru 2016 (mewn ffurf PDF - yn agored mewn ffenestr newydd)

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]