Cartref > Prosiectau >

West Rath

Mae West Rath yn lloc amddiffynnol bach â rhandy consentrig. Mae'r lloc yn safle anodd ei ddeall ar y llawr, a hyd yn oed mewn lluniau o'r awyr, mae ei ffurf braidd yn ddryslyd. Eglurodd arolwg geoffisegol, a gynhaliwyd yn 2013, gymeriad y safle. Yn ogystal â chanfod y cloddiau a'r ffosydd amgylchynol, daeth yr arolwg hwn o hyd i safleoedd sawl ty crwn o fewn y lloc.

 


Arolwg geoffisegol West Rath

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]