English

 

Adnoddau Addysgol

 

Croeso i adnoddau dysgu Chwilota'r Tywi! Yma gallwch gael mynediad i brosiectau a deunyddiau sydd wedi'u casglu at ei gilydd drwy Chwilota'r Tywi! ac y gellir eu defnyddio yn y dosbarth neu yn tirwedd y dyffryn Tywi a thu hwnt.

Fe ffeindiwch yma:

Adnoddau sy'n cynnwys: mapiau, ffotograffiau, lluniau ail-greu, geoffiseg a thaflenni gwaith sy'n gysylltiedig a phrosiectau Chwilota'r Tywi.

Mae'r prosiectau yn cynnwys Llinell Amser y Tywi, Rhyfel yn y Dyffryn, Sut i fod yn Archeolegydd a Ditectifs Tai.