Cartref >

 

Dyddiadur Cloddio 2005     

TYMHORAU YN YR HAUL 2005

Yn ystod Haf 2005 fe fydd gan yr Ymddireiedolaeth nifer o gloddiadau pwysig mewn gwahanol rhannau o dde orllewin Cymru. Ein bwriad yw darparu newyddion rheolaidd diweddaraf o’r holl gloddiadau yma drwy dudalennau ein ‘Dyddiadur Cloddio’. Adnewyddir y tudalennau perthnasol pob dydd Mawrth a Dydd Gwener o ddechrau Mehefin i ganol Mis Awst .

Llangynfelyn, Ceredigion (Mai 31ain – Mehefin 17eg) – lleolir y cloddiad yma ar ymyl Cors Fochno (Borth Bog) i’r gogledd o Aberystwyth. Ym mis Mehefin 2004 fe gloddiom ni rhan o’r llwybr coed sy’n croesi’r gors o Erglodd ,ger Talybont, i Llangynfelyn . Dengys y dyddiadau radio carbon a chylchoedd y coed fod y llwybr yma yn dyddio rhwng y 10fed a’r 12fed ganrif . Mae rhan ddeheuol y llwybr yn gorwedd dros ardal weddol fawr o sbwriel diwydiannol sy’n awgrymu mwyndoddi metel ( o bosib plwm) yn yr ardal. Mae dyddiadau diweddar radio carbon yn awgrymu i hwn ddyddio yn ôl ,o bosib, i gyfnod y Rhufeiniaid neu hyd yn oed yn gynt na hynny.


Caer Rhufeinig Llandeilo (Mehefin 27ain – Gorffennaf 18fed) – drwy arolwg geoffisegol yn 2003 fe ddarganfuwyd lleoliad ,a oedd yn anhysbys gynt, o Gaer Rhufeinig ym Mharc Dinefwr, Llandeilo. Bwriad y cloddio yma yw asesu dyddiad a lefel cadwraeth yr olion archeolegol.


Mynwentydd cynnar y Canol Oesoedd ar arfordiroedd Sir Benfro (Gorff 18fed – Awst 5ed) – Bydd Archeoleg Dyfed yn ymwneud â dau gloddiad arbrofol mewn dau safle mynwentydd canol oesol yn Ne Sir Benfro;Bae West Angle a St. Bride’s/Llanffred . Mae’r ddau safle yma o dan fygythiad oddi wrth erydu arfordirol.

Tiroedd amgaeëdig cyn hanes yn Ne Ceredigion (Gorff 18fed – Awst 5ed) – Bydd yr arolwg a’r cloddiad yma yn parhau archwiliad o dwr o diroedd amgaeëdig cyn hanes ,a ddarganfuwyd yn ddiweddar drwy ffotograffiaeth o’r awyr, yng Ngogledd Sir Benfro a De Ceredigion

Cliciwch ar y dewisiadau ar y chwith, os gwelwch yn dda, am fwy o wybodaeth a mynediad i bob un o’r cloddiadau yn y ’Dyddiadur Cloddio’.


 

 

 


 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]