Cartref >

 

Dyddiadur Cloddio 2006   

TYMHORAU YN YR HAUL 2006

Yn ystod Haf 2006 fe fydd gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed nifer o gloddiadau pwysig mewn gwahanol rhannau o dde orllewin Cymru. Ein bwriad yw darparu newyddion rheolaidd diweddaraf o’r holl gloddiadau yma drwy dudalennau ein ‘Dyddiadur Cloddio’. Adnewyddir y tudalennau perthnasol pob dydd Mawrth a Dydd Gwener o ddechrau Gorffennaf i ddiwedd Mis Awst .

GORFFENNAF 17eg tan GORFFENNAF 28ain Cloddiad Gorllewin Eingl, Sir Benfro

Cloddiad Gorllewin Eingl 2005
Cloddiad Gorllewin Eingl 2005

Unwaith eto bydd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn ymgymryd â’r gwaith o gloddio’r fynwent ganoloesol ym Mae Gorllewin Eingl yn ne orllewin Sir Benfro. Er na fydd yna ddiwrnod agored ffurfiol, mae croeso i aelodau’r cyhoedd ddod i weld y gwaith cloddio ar waith. Mae’n ddigon hawdd cyrraedd y safle a leolir ar Lwybr Arfordirol Sir Benfro uwchlaw’r traeth.

Cliciwch yma i weld dyddiadur cloddio 2006

Cliciwch yma er mwyn gweld dyddiadur cloddio 2005.

 

 

GORFFENNAF 17eg i AWST 11eg Amgaead Cynhanesyddol a Rufeinig-Brythonig, Ffynnonwen ger Aberteifi

Y cloddiad yn Nhroedyrhiw 2005
Y cloddiad yn Nhroedyrhiw 2005

Bydd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn ymgymryd â chloddiad fydd yn para pedair wythnos ar amgaead cynhanesyddol Rhufeinig-Brythonig ger Aberteifi yn ne Ceredigion. Cynhelir diwrnod agored i’r cyhoedd er nad yw’r manylion wedi’u trefnu hyd yn hyn.

Cliciwch yma i weld dyddiadur cloddio 2006

Cliciwch yma i weld dyddiadur 2005 o amgaead cyfagos.

 

 

 

GORFFENNAF 31 - AWST 31st 2006 Crug Brownslade, Sir Benfro


Yn ystod Awst 2006, mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn ymgymryd â chloddiad pedair wythnos mewn mynwent ganoloesol gynnar sydd wrth ymyl crug o’r Oes Efydd ar Ystâd Hyfforddiant Milwrol Castellmartin yn ne orllewin Sir Benfro. Ymgymerir â’r gwaith mewn ymateb i’r difrod difrifol sy’n cael ei achosi gan foch daear ac mae’n cael ei ariannu gan y Weinyddiaeth Amddiffyn.

Cliciwch yma i weld dyddiadur cloddio 2006

 

 

 

 


 

 

 


[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]