English


Newyddlen Chwilota'r Tywi! Gwanwyn 2009
(mewn ffurf PDF - yn agored mewn ffenestr newydd)

 

Gweithgareddau yn ystod 2009:

Adolygu'r dystiolaeth - Archaeoleg

Wrth edrych ar y wybodaeth am y Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol, hen fapiau a dogfennau hanesyddol eraill, byddwn yn casglu'r holl wybodaeth sydd eisoes yn bod am ardal y prosiect. Byddwn yn edrych yn benodol ar ddatblygiad patrymau aneddiadau a chaeau a sefydlu'r parcdir sydd mor nodweddiadol o'r dyffryn.

 

Gwirio'r canfyddiadau

Bydd cyfres o deithiau cerdded ac ymweliadau safle yn ymchwilio ac yn cofnodi canlyniadau ymchwil dogfennol yn y maes.

 

 

Casglu tystiolaeth - Arolwg Mynwent Eglwys

Cyfle i gofnodi a dadansoddi cerrig beddau ym Mynwent Eglwys Sant Teilo a chanfod mwy am gymunedau Llandeilo yn y gorffennol.

 

Casglu tystiolaeth - Arolwg Gwrychoedd
Dewch i wybod mwy am hanes ac adeiladwaith y gwahanol fathau o ffiniau caeau sydd mor nodweddiadol o'r dyffryn. Bydd nifer o deithiau a theithiau cerdded dan arweiniad gydag archeolegydd ac ecolegydd yn edrych ar y cyfrinachau sydd gan wrychoedd am y gorffennol.

 

Casglu'r dystiolaeth - Cofnodion adeiladau

Dewch i wybod mwy am hanes eich ty, neu'r adeiladau yn eich pentref. Casglwch hen luniau a chymharwch yr olygfa nawr. Bydd cofnodion adeiladau sylfaenol sy'n cynnwys ffotograffiaeth a thaflenni cofnodi syml yn golygu bod modd darganfod hanes a datblygiad yr adeiladau yn y dyffryn.

 

Arolwg Daearegol / Geomorffolegol
Cyfle i weithio gyda daearegwyr proffesiynol o Brifysgolion Llanbedr Pont Steffan ac Aberystwyth, yn gwneud gwaith maes i ail-greu natur newidiol y dyffryn dros gyfnod.

 

Profi Damcaniaethau

Wrth edrych ar y wybodaeth bresennol a gasglwyd, bydd cyfres o bedwar cloddiad ar raddfa fach yn cael eu cynnal er mwyn ymchwilio i wahanol aneddiadau anghyfannedd yn y dyffryn.

 

 

Synhwyro'r Gorffennol
Pan wnaed gwaith archaeolegol cyn llinell biben LNG, edrychwyd yn fras ar ddau safle dieithr, ond ni ymchwiliwyd iddynt. Bydd cyfle i fod yn gysylltiedig ag arolwg geoffisegol i geisio sefydlu beth yw'r safleoedd hyn, a allai daflu goleuni ar aneddiadau cynnar yn y dyffryn.

 

 

Dewch i ymuno â ni yn 'Chwilota'r Tywi!'

Ffoniwch 01558 823131 neu ebost a.pyper@dyfedarchaeology.org.uk


 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]