Cartref >

CYFLEOEDD I WIRFODDOLI GYDAG YMDDIRIEDOLAETH ARCHEOLEGOL DYFED

Cymerwch ran gydag Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed. P'un ai oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn gwaith cloddio a gweithio yn yr awyr agored neu y byddai'n well gennych gymryd rhan mewn gwaith ymchwil dan do, mae gennym lawer o gyfleoedd i wirfoddoli. Gallwch ddysgu sgiliau newydd, gwneud ffrindiau newydd a dysgu mwy am dreftadaeth eich cymunedau lleol. Mae fwy o wybodaeth am gwirfoddeli ar gael yn y Llyfr Gwirfoddeli. I darganfod sut allwch cymryd rhan llenwch mewn Ffurflen Mynegi Diddordeb neu Cysylltwch â'n Harcheolegwyr Cymunedol:

Sarah Rees - s.rees@dyfedarchaeology.org.uk - 01558 825999

Am gyfleoedd a digwyddiadau sy'n gysylltiedig ag Arfordir - Treftadaeth Arfordirol - cysylltwch a James Meek (j.meek@dyfedarchaeology.org.uk) ar 01558 825986.

 


Lawrlwytho'r Ffurflen Mynegi Diddordeb

 

Gweithgareddau a Digwyddiadau Cyfagos

 

 

 


 

 

 

 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]