DARGANFYDDWCH DREFTADAETH Y RHYFEL BYD CYNTAF YNG NGHYMRU

DISCOVER THE LEGACY
OF THE WAR IN WALES

1914

1918

 

NEWYDDION

GWRTHOD YMLADD YN Y RHYFEL BYD CYNTAF
YR ETIFEDDIAETH O ANGHYTUNO AR Y MYNYDD DU

Adeiladwyd y gwaith dwr yn Llyn y Fan Fach, Sir Gaerfyrddin, gan Wrthwynebwyr Cydwybodol a oedd yn gwrthod cefnogi'r Rhyfel Byd Cyntaf. Arhosodd rhai â theuluoedd lleol. Rydym yn ymchwilio gweddillion y gwaith dwr a'r straeon am y dynion a'i hadeiladodd a'r gymuned roeddent yn byw ynddi.

Mi fyddwn yn gwneud gwaith maes ar y brosiect yma ym Mis Mawrth 2017. Os ydych â diddordeb mewn gwirfoddoli, cysylltwch gyda:

h.pritchard@dyfedarchaeology.org.uk 01558 825997

NEWS

WWI REFUSING TO FIGHT
LEGACY OF DISSENT ON THE BLACK MOUNTAIN

The water works at Llyn Y Fan Fach, Carmarthenshire, were built by Conscientious Objectors who refused to support WWI. Some stayed with local families. We are investigating the remains of the water works and the stories of the men who built it and the community they lived with.

We will be carrying our fieldwork on this project in March 2017. If you are interested in volunteering, contact:


 

 

 


 

Photos / Darluniau

Background - Map showing the defences around the Royal Dockyard at Pembroke Dock, dated 1916 (The National Archives, ref. WO78/4399)
Cefndir - Map yn dangos yr amddiffynfeydd o amgylch yr Iard Longau Brenhinol yn Noc Penfro, dyddiad 1916 (Yr Archifau Cenedlaethol, cyf WO78/4399)