English

 

Gwyl Garn Goch

 

Yng Nghorffennaf 2010 roedd y Garn Goch, bryngaer o’r Oes Haearn, uwchben Bethlehem, yn fangre ar gyfer achlysur rhad ac am ddim fel rhan o Wyl Genedlaethol Archaeoleg Prydain, a gynhaliwyd gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Hefyd ar gael oedd teithiau archaeolegol a daearegol o amgylch yr heneb ei hun, arddangosiadau gwneud clwydi a malu blawd a chyfle i greu campwaith mewn crochenwaith. Rhostiwyd mochyn i gadw draw poenau moyn bwyd. Troellwyd edafedd mewn pabell groen, mewn geiriau a gwlân, wrth i chwedleuwyr weu straeon o fytholeg y Celtiaid ac wrth i nyddwyr dynnu eu hedeifion.

I lawer roedd y cyfle i wisgo lan yn nillad y Celtiaid, cael eu hwynebau wedi’u paentio gyda chynlluniau rhyfedd a rhyfeddol a chael taflu gwaywffon at faedd gwyllt yn ormod o demtasiwn – ac nid i’r plant yn unig!