DARGANFYDDWCH DREFTADAETH Y RHYFEL BYD CYNTAF YNG NGHYMRU

DISCOVER THE LEGACY
OF THE WAR IN WALES

1914

1918

 

ADRODDIADAU

Adroddiad Scopio y Rhyfel Byd Cyntaf gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed

Rhyfel Byd Cyntaf - Diwydiant a Cynhyrchu (Mawrth 2016 Saesneg yn unig)

Rhyfel Byd Cyntaf - Y Dirwedd Filwrol (Saesneg yn unig)

Diwydiant a Gweithgynhyrchu - Yn ystod 2015-16 y thema oedd diwydiant a gweithgynhyrchu gyda astudiaeth arbennig o Ffatrïoedd Arfau Rhyfel Pen-bre, Sir Gaerfyrddin. Lawrlwythwch y daflen yma.

 

http://www.cpat.org.uk/projects/longer/ww1/ww1.htm

http://www.ggat.org.uk/cadw/first_world_war/index.html

http://www.heneb.co.uk/ww1/index.html

 

 

 

 


 

Photos / Darluniau

Whilst based at Kinmel Park Camp in 1919, Private Carlyle D Chamberlain of the Canadian Army, left his name and hometown engraved on this stone in a Bronze Age cairn within Penycloddiau hillfort (© CPAT)
Tra'r oedd yng Ngwersyll Parc Cinmel yn 1919, fe nododd y milwr Carlyle D Chamberlain o fyddin Canada ei enw a bro ei febyd ar y garreg hon ar garnedd yn dyddio o'r Oes Efydd yng nghaer Penycloddiau (©YACP)

Background - Map showing the defences around the Royal Dockyard at Pembroke Dock, dated 1916 (The National Archives, ref. WO78/4399)
Cefndir - Map yn dangos yr amddiffynfeydd o amgylch yr Iard Longau Brenhinol yn Noc Penfro, dyddiad 1916 (Yr Archifau Cenedlaethol, cyf WO78/4399)