Monitro’r Amgylchedd Hanesyddol: yr Adnodd Archaeolegol

 

Prosiect ar y cyd oedd hwn gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed (DAT) a’r Sefydliad Ymchwil Cefn Gwlad a Chymuned, gyda chymorth gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys.

Nod cyffredinol y prosiect oedd datblygu methodoleg ymarferol i fonitro cyflwr a bygythiadau i’r adnodd archeolegol ar sail defnydd cost-effeithiol o ffynonellau data sydd eisoes yn bodoli lle bynnag y bo modd.

Gellir lawrlwytho’r adroddiad llawn mewn ffurf PDF (538Kb – yn agored mewn ffenstr newydd).

Heneb - Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru