Darganfod

Yma yn Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed, rydym yn creu ac yn casglu gwybodaeth ac adnoddau a all fod o ddiddordeb i chi.  Nid oes angen i chi fod yn ymchwilydd academaidd nac yn archaeolegydd proffesiynol i fanteisio ar y deunyddiau sydd ar gael drwy’r Ymddiriedolaeth a’u defnyddio.  Porwch drwy’r dolenni isod, ac efallai y byddwch yn dod o hyd i wybodaeth i’ch helpu â’ch diddordebau/ymchwil eich hun.

Cofnod Amgylchedd Hanesyddol (CAH)

Mae’r CAH yn cynnwys gwybodaeth am bob safle, heneb, nodwedd ac arteffact hysbys sydd o ddiddordeb archaeolegol a/neu hanesyddol yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Mae gwahanol ffyrdd i fynd at y CAH.  Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 

Prosiectau

 

Mae llawer o’n prosiectau mawr wedi arwain at greu gwybodaeth sydd ar gael i bawb.

Cliciwch yma i weld rhywfaint o’r deunydd hwn.

 

Adnoddau Eraill

 

Trwy glicio yma, byddwch yn gallu manteisio ar amrywiaeth o ddeunyddiau ac adnoddau.  Mae’n ffordd i chi fanteisio ar ganlyniadau ein gwaith prosiect a dysgu am yr ystod eang o waith ymchwil a wnaed.

 

Addysg a Dysgu

 

Os oes gennych ddiddordeb yn ein gwaith ag ysgolion ac addysgwyr, cliciwch yma.

Rydym yn awyddus i drafod cyfleoedd i gydweithio â’r rhai sy’n gweithio ym myd addysg.

 

Heneb - Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru