Ymddiriedolwyr a Staff

Gweinyddiaeth

Cyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth
Ken Murphy BA MCIfA
Rhif Ffôn 01558 825991 • Ebost k.murphy@dyfedarchaeology.org.uk

Uwch-Swyddog Gweinyddol
Judith Holland
Rhif Ffôn 01558 825992 • Ebost j.holland@dyfedarchaeology.org.uk

Swyddog Cefnogi Gweinyddiaeth
Rebecca Hopkins
Rhif Ffôn 01558 823121 • Ebost r.hopkins@dyfedarchaeology.org.uk

 

Rheoli Treftadaeth

Rheolwr Cynllunio Archaeolegol
Mike Ings BA Hons MCIfA
Rhif Ffôn 01558 825987 • Ebost m.ings@dyfedarchaeology.org.uk

Swyddog Cynllunio Archaeolegol
Zoe Bevans Rice MA
Rhif Ffôn 01558 825983 • Ebost z.bevansrice@dfedarchaeology.org.uk

Swyddog Cofrestr yr Amgylchedd Hanesyddol
Felicity Sage BA
Rhif Ffôn 01558 825994 • Ebost f.sage@@dyfedarchaeology.org.uk

Rheolwr Prosiect Rheoli Treftadaeth
Alice Pyper MA
Rhif Ffôn 01558 825993 • Ebost a.pyper@dyfedarchaeology.org.uk

Archaeolegydd Rheoli Treftadaeth
Jenna Smith BA Hons MSc
Rhif Ffôn 01558 825995 • Ebost j.smith@dyfedarchaeology.org.uk

Archaeolegydd  Rheoli Treftadaeth
Charlie Enright
Rhif Ffôn 01558 825981 • Ebost c.enright@dyfedarchaeology.org.uk

Archaeolegydd  Rheoli Treftadaeth
Erin Lloyd
Rhif Ffôn      • Ebost e.lloyd@dyfedarchaeology.org.uk

Archaeolegydd  Rheoli Treftadaeth
Alex Powell
Rhif Ffôn      • Ebost a.powell@dyfedarchaeology.org.uk

 

Gwasanaethau Archaeolegol YAD

Pennaeth Gwasanaethau Archaeolegol YAD
Fran Murphy BTech
Rhif Ffôn 01558 825986 • Ebost f.murphy@dyfedarchaeology.org.uk

Rheolwr Prosiect Cynorthwyol Gwasanaethau Archeolegol YAD
Phil Poucher BA MCIfA
Rhif Ffôn 01558 825981• Ebost p.poucher@dyfedarchaeology.org.uk

Archaeolegydd Gwasanaethau Archaeolegol YAD
Andy Shobbrook
Rhif Ffôn 01558 823121 • Ebost a.shobbrook@dyfedarchaeology.org.uk

Archaeolegydd Gwasanaethau Archaeolegol YAD
Luke Jenkins
Rhif Ffôn 01558 823121 • Ebost l.jenkins@dyfedarchaeology.org.uk

 

 

Ymddiriedolwyr

Nigel Clubb

David Elis-Williams

Fiona Gale

Hywel John

Henry Owen-John

John Ratcliffe

Sian Rees

Judith Wainwright

Heneb - Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru