Heneb – Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru – Rhanbarth Dyfed

 

Mae’r pedair Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru wedi uno i ffurfio Heneb: Ymddiriedolaeth Archaeoleg Cymru. I ymweld â’r wefan gyda dolenni i wefannau’r rhanbarthau eraill, cliciwch yma.

 

Cynllunio Treftadaeth

Dysgwch fwy am waith adran Rheoli Treftadaeth YAD a’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro drwy glicio yma.

 

Darganfod ac Addysg

Yn Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed, rydym yn cydweithio ag athrawon i greu adnoddau addysg a dysgu, naill ai fel rhan o un o’n prosiectau neu gan fod ysgol wedi cysylltu â ni i’w helpu i gyflwyno meysydd o’r Cwricwlwm Cenedlaethol. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 

Gwirfoddoli a Cymryd Rhan

Yma yn Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed (YAD), rydym yn cydweithio â llawer o sefydliadau, cymunedau ac unigolion i annog pawb i ddysgu am dreftadaeth ac archaeoleg eu hardal leol a’r tu hwnt, a’u mwynhau. Mwy o wybodaeth drwy glicio yma.

 

Gwasanaethau Archaeolegol

Rydym yn darparu ystod eang o wasanaethau archaeolegol i’r sector preifat a’r sector cyhoeddus yn ne-orllewin Cymru a ledled y wlad.

Cliciwch y ddolen yma i fynd at ein gwefan ar wahân ar gyfer Gwasanaethau Archaeolegol YAD.

 

 

Y 4 Prif Brosiect

Heneb - Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru