(English) St Peter, Llanybydder, Carmarthenshire (PRN 738)

Heneb - Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru