Cloddiadau Ffosydd Ymarfer y Rhyfel Byd Cyntaf, Penalun – 2019

Ffosydd Y Rhyfel Mawr Penalun

Cynhaliwyd arolygon geoffisegol ym mhob un o’r tair ardal, ac fe helpodd hynny i bennu lleoliad cloddiadau gwerthuso mewn dwy o’r tair ardal.

Cynhaliwyd y cloddiad gyda llawer o gymorth gan wirfoddolwyr, a daeth Ysgol Maenorbŷr i dreulio diwrnod gyda’r cloddwyr i ddysgu am dechnegau archaeolegol a bywyd yn y ffosydd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

I gael gwybod mwy am brosiect Ffosydd Ymarfer Penalun, ac i ddarllen yr adroddiad llawn Cliciwch yma

 

 

 

Heneb - Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru