Gwaddol y Gwrthwynebwyr Cydwybodol

Roedd prosiect ‘Gwaddol y Gwrthwynebwyr Cydwybodol’ yn brosiect partneriaeth dan arweiniad Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed, gan gynnwys Cymru dros Heddwch a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog gyda chyllid gan Ymddiriedolaeth Bannau Brycheiniog a Cadw.

 

Mae hwn yn brosiect etifeddiaeth ac yn rhan o brosiect “Treftadaeth y Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru.”  Nid yw wedi’i ddiweddaru ar gyfer ein gwefan gyfredol.

Gallwch ei weld trwy glicio ar y ddolen isod (yn agor mewn ffenestr newydd).

https://www.dyfedarchaeology.org.uk/ww1/conscientious.html

Heneb - Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru