Amadanom Ni

Headquarters of Dyfed Archaeological Trust

Sefydliad annibynnol yw Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed, sy’n ymroddedig i hybu dealltwriaeth, cadwraeth a gwerthfawrogiad o’r amgylchedd hanesyddol.

Er bod gennym ymrwymiad rhanbarthol cryf, rydym yn cynnig gwasanaethau proffesiynol dros ardal eang, yng Nghymru a’r tu hwnt.

Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn elusen addysgol nid-er-elw ac yn gwmni cyfyngedig preifat.  Sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth ym 1975 yn rhan o rwydwaith o bedwar sefydliad archaeolegol annibynnol yn cwmpasu Cymru gyfan.  Yr amcan y sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth ar ei gyfer yw gwella addysg y cyhoedd ym maes archaeoleg.  Mae’r Ymddiriedolaeth wedi’i llywodraethu gan Fwrdd Ymddiriedolwyr.  Trwy wahoddiad yr Ymddiriedolwyr yn unig y mae dod yn aelod o’r Ymddiriedolaeth, ac mae’n cynnig ystod eang o arbenigedd academaidd a phroffesiynol mewn archaeoleg a meysydd cysylltiedig.

Mae gennym weithlu proffesiynol llawn cymhelliant sydd ag ystod eang o sgiliau a phrofiad.  Caiff hyn ei ategu gan gysylltiadau a phartneriaethau hirsefydlog ag arbenigwyr allanol a sefydliadau eraill, sy’n ein galluogi i gynnig gwasanaethau ymgynghori a gweithredu helaeth.

(Cwmni Cyfyngedig Rhif 1198990) (Elusen Gofrestredig Rhif 504616)

 

CIFA logo

Dogfennaeth a Pholisïau Corfforaethol

Ymddiriedolwyr a Staff

Adroddiadau Blynyddol