Arfordir

Peilot prosiect oedd ‘Arfordir’, neu ‘Coastline’ a sefydlwyd er mwyn cofnodi, deall a monitro newidiadau yn ein treftadaeth arfordirol.

Daeth y prosiect â gwirfoddolwyr at ei gilydd i adnabod a chofnodi safleoedd treftadaeth arfordirol a’r newidiadau sy’n digwydd iddynt, gyda chymorth archaeolegwyr proffesiynol.

 

Mae hwn yn brosiect etifeddiaeth nad yw wedi’i ddiweddaru ar gyfer ein gwefan gyfredol.

Gallwch ei weld trwy glicio ar y ddolen isod (yn agor mewn ffenestr newydd).

https://www.dyfedarchaeology.org.uk/arfordir/warfordir1.htm

 

 

Heneb - Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru