Arolwg a Chloddiad o Barc Dinefwr

Mae perchenogiaeth rhan fwyaf o Barc Dinefwr, ar ffin Llandeilo yn Sir Gaerfyrddin mewn dwylo yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Tu fewn ffiniau’r parc mae Ty Trefnewydd, plas o’r 17fed a 19fed ganrif, tir parc yn dyddio o’r 18fed a 19fed ganrif, adfail Castell Dinefwr, dau dref anghyfannedd canoloesol ac amddiffynfa newydd ei darganfod Rhufeinig. Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi cyllido Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed ers 2004 i ymgymeryd cyfres o prosiectau gan gynnwys arolwg topograffig, arolwg geoffisegol a chloddiadau i ychwanegu gwybodaeth i gynllunio plan rheoliaeth a chadwraeth i’r parc. Gellir is-lwytho’r canlyniadau isod fel ffeiliau PDF.

 

Adroddiad Arolwg Parc Dinefwr (yn agored mewn ffenestr newydd)

Fferm Home Dinefwr – Cofnodi y Buarth (yn agored mewn ffenestr newydd)

 

Cyswllt y prosiect: Ken Murphy

Heneb - Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru