Tirweddau Paleolithig

Cyhoeddir y wefan hon o ganlyniad i bartneriaeth rhwng Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed, y Comisiwn Brenhinol ar Henebion Cymru (CBHC) a Phrifysgol Birmingham. Bwriad y bartneriaeth oedd crynhoi ymchwil diweddar i dirweddau cynhanesyddol o dan Fôr Hafren a Bae Lerpwl.

Mae hwn yn brosiect etifeddiaeth nad yw wedi’i ddiweddaru ar gyfer ein gwefan gyfredol.

Gallwch ei weld trwy glicio ar y ddolen isod (yn agor mewn ffenestr newydd).

https://www.dyfedarchaeology.org.uk/lostlandscapes/wintroduction.html

 

Heneb - Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru